12 1 / 2012

Σλούρπι. Σλούρπιιιιι. ΣΛΟΥΡΠΙ ΣΛΟΥΡΠΙ ΣΛΟΥΡΠΙ.
Βρήκα την καινούρια αγαπημένη μου λέξη.
Σ Λ Ο Υ Ρ Π Ι.

Σλούρπι. Σλούρπιιιιι. ΣΛΟΥΡΠΙ ΣΛΟΥΡΠΙ ΣΛΟΥΡΠΙ.

Βρήκα την καινούρια αγαπημένη μου λέξη.

Σ Λ Ο Υ Ρ Π Ι.

(Source: bound-to-fall, via imgfave)

Permalink 519 notes